a.2.1 Solicitarea de către clienţi a serviciilor de transport marfă, în baza unei comenzi;

a.2.2 Asigurarea accesului pe infrastructura CFR a vehiculelor feroviare:

 • Verificarea accesului pe infrastructura feroviară, efectuată de impiegaţii de mişcare / şefii de staţie prin:
 • Verificarea condiţiilor de acces pe infrastructura feroviară a operatorului feroviar (licenţa de transport feroviar, certificat de siguranţă, contract acces pe infrastructură);
 • Verificarea documentelor trenului (arătarea vagoanelor, nota de frână);
 • Emiterea telegramei pentru trenurile OTF cu capital privat care circulă pe secţii electrificate.

a.2.3 Asigurarea accesului pe infrastructura feroviară a mecanicului de locomotivă prin:

 • Comanda personalului de locomotivă – asigurată de şeful de tură T, cu respectarea reglementărilor in vigoare cu privire la durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivă;
 • Verificarea de către dispecer/ tehnician de transport / IDM a personalului de locomotivă (declaraţia de recunoaştere a secţiei de circulaţie, verificarea stării de sănătate, verificarea cunoaşterii ordinelor privind siguranţa circulaţiei;

a.2.4 Punerea la dispoziţia clienţilor a vagoanelor

 • Avizarea clienţilor despre punerea la dispoziţie a vagoanelor, în vederea încărcării;
 • Punerea la dispoziţia clientului a vagoanelor, containerelor şi dispozitivelor de încărcare;
 • Încărcarea mijloacelor de transport de către client;
 • Verificarea stării tehnice a vagoanelor de către revizorul tehnic de vagoane;
 • Luarea în primire a mijloacelor de transport încărcate, de la client, de către RTV sau şeful de manevră;

a.2.5 Încheierea contractului de transport marfă între client şi SC Rail Force SRL(client şi responsabilul comercial), în baza convenţiilor încheiate în prealabil şi a scrisorii de trăsură care însoţeşte expediţia.1

a.2.6 Efectuarea reviziei tehnice la compunere a garniturii de vagoane (revizorul tehnic de vagoane, şef manevră):

 • Supravegherea prin defilare, a trenului;
 • Verificarea acoperirii (semnalizării) trenului;
 • Revizuirea fiecărui vagon în parte pentru a constata starea de funcţionare şi uzurile pieselor;
 • Verificarea strângerii bandajelor pe obada roţilor;