• Circulaţie pe secţie - mecanic, (IDM, tehnician de transporturi, revizor ace, operator RC);
 • Oprire în staţie sau punct de oprire în linie curentă – mecanic, (IDM, tehnician de transporturi, revizor ace, operator RC);
 • Efectuarea reviziei tehnice în tranzit a vagoanelor (la trenurile şi în staţiile stabilite)– revizorul tehnic de vagoane:
 • Supravegherea prin defilare a trenului, la sosirea în staţie, pentru depistarea la vagoane a defectelor care se pot auzi sau observa numai în timpul mersului.
 • Verificarea existenţei aerului în conducta generală de aer, prin deschiderea şi închiderea robinetului frontal de la ultimul vehicul feroviar legat la conducta generală de aer.
 • Verificarea asigurării împotriva căderii a celor două tampoane de la urma ultimului vagon din tren, prin tragerea şi rotirea completă a talerului tamponului, iar la tampoanele cu dispozitiv contra rotirii, numai prin tragerea talerului.
 • Revizuirea fiecărui vagon în parte pentru a constata dacă există lipsuri şi defecte la vagoane care pun în pericol siguranţa circulaţiei.
 • Verificarea strângerii bandajelor pe obadă, vizual şi prin lovire cu ciocanul, în cazul roţilor cu bandaj aplicat şi revizuirea tehnică vizuală a osiilor montate şi a roţilor monobloc se face vizual;
 • Verificarea stării de încălzire a cutiilor de osii, prin aplicarea dosului palmei pe partea laterală a cutiei de osie, în partea opusă sensului de mers al trenului, iar la cutiile de osie care nu permit aceasta, din motive constructive, pe partea frontală sau superioară sau prin mijloace tehnice specializate, acolo unde acestea există;
 • Ridicarea capacului la cutiile de osie echipate cu capac rabatabil în scopul verificării stării aparatului de ungere şi a cuzinetului, precum şi a nivelului uleiului;
 • Verificarea stării de încălzire a carcasei angrenajului şi generatorului electric, prin procedeul utilizat la cutiile de osie, la vagoanele de călători, echipate cu generator de curent antrenat prin ax cardanic sau ax de transmisie cu cuplaj elastic;
 • Însemnarea cu cretă a lipsurilor şi defectelor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, pe capacele cutiilor de osie încălzite anormal se va însemna cu creta o cruce închisa intr-un cerc; aceste vagoane se notifica si se scot din tren.
 • Completarea pieselor care lipsesc şi remedierea defectelor însemnate cu creta, avizându-se mecanicul locomotivei si personalul OTF pentru a nu efectua mişcări la tren în timpul intervenţiei la vagoane. După remediere însemnările cu creta se şterg.
 • Notificarea vagoanelor cu defecte sau lipsuri care nu se pot repara în corpul trenului şi pun în pericol siguranţa circulaţiei sau permit scurgeri din conţinut la vagoanele cisternă si predarea sub semnătura de primire a personalului OTF, a notificărilor-avizare in vederea scoaterii din tren si îndrumării vagonului pentru reparaţii. Notificările se fac, avându-se în vedere prevederile din Instrucţia 271.
 • Avizarea în scris sub semnătura de primire a personalului OTF, a vagoanelor defecte care pun in pericol siguranţa circulaţiei la manevra de descompunere a trenului cu precizarea condiţiilor de manevra, daca acestea nu pot fi reparate provizoriu înainte de executarea acestei manevre.
 • Avizarea în scris sub semnătura de primire a personalului OTF, a vagoanelor constatate că au încărcătura deplasată sau încărcături negabaritice în neregulă.
 • Verificarea funcţionării frânelor automate de la vagoanele avizate cu nereguli la frâna în parcurs , cu locomotiva trenului, astfel:

 • 31
  - Pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie, IDM solicită revizorului tehnic de vagoane să efectueze împreună cu mecanicul ajutor sau agentul autorizat în cazul conducerii simplificate, verificarea funcţionării frânei automate la vagoanele reclamate că au mers frânate şi a căror frână a fost izolată în parcurs de către personalul de locomotivă sau de tren;
  - Rezultatul probei de frână şi alte menţiuni legate de aceasta se vor consemna în foaia de parcurs de către revizorul tehnic de vagoane care a efectuat proba, sub semnătură;
  - Comunicarea rezultatului probei de frână de către revizorul tehnic de vagoane către IDM din staţia în care s-a efectuat proba de frână şi structurii ierarhic superioare a OTF;
  Verificarea stării tehnice a robinetului de la semnalul de alarmă, la vagoanele ce au produs întârzieri directe trenului, prin deschiderea necomandată a acestuia, comunicate nominal de către personalul de tren sau locomotivă, astfel:
  - pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie, IDM solicită revizorului tehnic de vagoane să efectueze împreună cu mecanicul ajutor sau agentul autorizat în cazul conducerii simplificate, verificarea stării tehnice a robinetului de la semnalul de alarmă;
  - rezultatul verificării şi alte menţiuni se consemnează în Foaia de parcurs, de către revizorul tehnic de vagoane, sub semnătură;
  - comunicarea rezultatului verificării stării tehnice se face către revizorul tehnic de vagoane, către IDM din staţia în care s-a efectuat verificarea stării tehnice şi structurii ierarhic superioare a OTF;

 

 • Executarea probei parţiale sau de continuitate în cazurile prevăzute de instrucţie. În cazul schimbării mijlocului de remorcare sau în cazul rebrusării trenului se vor acţiona valvele de descărcare de la fiecare vagon, pentru reducerea presiunii aerului din instalaţia de frână. Înainte de acţionarea valvelor de descărcare, trenurile care staţionează pe linii cu declivităţi mai mari de 2 mm/m vor fi asigurate cu frâne de mână pentru menţinerea pe loc.
 • Acţionarea valvelor de descărcare de la fiecare vagon din tren pentru reducerea presiunii aerului din instalaţia de frână, în cazul schimbării vehiculului feroviar motor sau în cazul rebrusmentului trenului; la trenurile care staţionează pe linii cu declivităţi mai mari de 20/00, înainte de acţionarea valvelor de descărcare, aceste trenuri vor fi asigurate cu frâne de mână pentru menţinerea pe loc;
 • Semnarea Foii de parcurs a trenului, fără alte menţiuni.
 • Supravegherea prin defilare a trenului la plecare.
 • Plecarea din staţie - mecanic, (IDM, tehnician de transporturi, revizor ace, operator RC);
 • Oprire în staţia finală - mecanic, (IDM, tehnician de transporturi, revizor ace, operator RC).