Oferta inchiriere material rulant. Tel.: +40 371 042020 sau email: office@railforce.ro. Detalii

Arrow up
Arrow down

PROCESUL DE MANEVRĂ:
a.1.1 Solicitarea de către clienţi a serviciilor de manevră, în baza unei comenzi;
a.1.2 Încheierea contractului de manevra între SC Rail Force SRL ca furnizor de servicii de manevră şi clienţii / beneficiarii acestuia;
a.1.3 Asigurarea accesului pe infrastuctura feroviară:

 • Asigurarea documentaţiei, întocmirea mapei şi instruirea privind accesul pe infrastructura feroviara:
 • reglementări de exploatare a liniei industriale (LFI);
 • autorizaţia L.F.I. sau certificatului de siguranţă;
 • autorizaţiile de funcţionare şi medico-psihologice ale personalului.
 • Urmărirea efectuării autorizării şi examinării profesionale periodice, de către CENAFER, a personalului implicat în activitatea de manevră.
 • Verificarea accesului pe infrastructura feroviară a locomotivei şi personalului care efectuează operaţii de manevră:
 • Verificarea de către şefii de staţii / IDM (impiegat de mişcare) a existenţei condiţiilor de acces pe infrastructura feroviară a vehiculelor feroviare (licenţa de transport feroviar, certificat de siguranţă0), contract acces pe infrastructură);
 • Verificarea de către IDM / acar / revizor ace a autorizaţiilor personalului agentului economic care efectuează operaţii de manevră la intrarea pe infrastructura feroviară.

a.1.4 Efectuarea manevrelor pe LFI MARUB:

 • Întocmirea de către şeful de atelier reparaţii, a programului zilnic de manevră tehnologică de introducere a locomotivelor / automotoarelor / ramelor electrice la reparat. Programul zilnic se transmite de şeful de atelier către şeful de tură T până la ora 15.00, pentru ziua următoare (pentru ziua de luni, programul de lucru este întocmit vinerea). Orice operaţie suplimentară de manevră este cerută în scris de vinerea, pentru sâmbătă sau duminică.
 • Şeful de tură din MARUB face verificarea personalului de locomotivă/partida de manevră, la intrarea în serviciu, fapt consemnat în Registrul alcooltest şi în Foaia de parcurs a mecanicului de locomotivă.
 • Toate operaţiile de manevră pe LFI MARUB se execută din ordinul şefului de tură T, în baza Programului zilnic întocmit de responsabilul cu reparaţiile din MARUB.
 • Operaţiile de manevră sunt conduse de un singur agent, denumit conducătorul manevrei, care de regulă este şeful de manevră sau şeful de tren.
 • Efectuarea parcurselor de manevră de către personalul desemnat; de executarea si asigurarea parcursului de manevra răspunde agentul care a executat parcursul.
 • Efectuarea de către partida de manevră a operaţiilor de manevră prin tragere-împingere, de formare a trenurilor:
 • Manevrarea vehiculelor feroviare pe L.F.I. se executa in baza dispoziţiei verbale a sefului de tura T sau a revizorului de locomotivă, din ordinul sefului de tura

T, transmis conducătorului manevrei, care se va comunica mecanicului înaintea începerii operaţiilor de manevra. Punerea convoiului de manevra in mişcare se va face in baza semnalelor optice si acustice transmise de conducătorul manevrei direct sau printr-un agent al partidei de manevra si completata prin comunicarea prin RTF. Mecanicul de locomotiva nu va pune convoiul de manevra in mişcare decât după ce se convinge de efectuarea parcursului de manevra, de faptul ca mărcile de siguranţă sunt libere şi macazul a fost manipulat.

 • Conducătorul de manevra va da semnale de punere a convoiului in mişcare numai dupa ce s-a convins ca au fost îndeplinite toate condiţiile SC si SSM impuse de regulamentele, reglementările si ordinele in vigoare;
 • Manipularea macazurilor necentralizate se face de către un agent din partida de manevra in baza dispoziţiei date de conducătorul manevrei. Agentul din partidă are sarcina de a verifica la faţa locului dacă: vârful acului macazului necentralizat atacat pe la vârf este lipit de contraac, că este zăvorât şi contragreutatea a efectuat cursa completă. Deasemenea, agentul verifică şi saboţii de deraiere care intră în parcursul respectiv.
 • Tonajul maxim admis la manevră pe LFI:

"badge-hot" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.Aliquam in pulvinar velit, non fringilla dui

Module Class Suffix: "badge-hot"

"badge-new" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.Aliquam in pulvinar velit, non fringilla dui

Module Class Suffix: "badge-new"